Välkommen till SFI på

   

i Karlstad!


SFI intro SFI spår 2 SFI spår 3 SFI distans SFI skriva

Zoomlektioner:    Länk till verkstadstid
2C1
3C
Onsdagar: Tala
2C2 D - grupper Fredagar: Läsa
SFI Portalen
Kategoriadmin: Sara Hägg, Leo Rabe