Biträdande verksamhetschefTajana Perkovic Kusic
tajana.perkovic-kusic@folkuniversitetet.se
046 19 77 12

Koordinator: Gulla Ottosdottir
gulla.ottosdottir@folkuniversitetet.se
046 19 77 29


Information och om ansökning på vår hemsida.