Detta är en mall för de nya vuxengymnasiala kurserna. Alla kommande kurser läggs in i denna mall.