Upphovsrätt i Moodle

I Moodle hittar du ett varierande utbud av text, bild, video och interaktiva övningar.

Vem äger materialet? 


Det beror på vilket material det gäller.
I Moodle ligger kursmaterial som Folkuniversitetet har tagit fram, men även förlagsmaterial där vi betalar licenser eller har fått tillåtelse att använda det i en kurs. Vi använder gärna material med fria licenser som Creative Commons eller GNU. Dessutom länkar vi till resurser på nätet, t.ex. filmklipp, artiklar, övningar. 
Inte minst finns i Moodle våra deltagares egna bidrag, t.ex. i forum. 


Men hur ska man veta vad som gäller?

Allt material är skyddat av upphovsrätten, hur man får använda materialet skiljer sig från material till material.

Kopiera eller dela bara material som du själv är upphovsman till eller där det tydligt står att du får kopiera/dela det.

Naturligtvis får du använda materialet fritt för dina egna studier.