Topic outline

 • Introduktion

  • Välkommen till Folkuniversitetet

   Go to the English version

   Välkommen till Folkuniversitetets grundläggande utbildning för cirkelledare

   Den här utbildningen är obligatorisk för dig som cirkelledare. Även du som ska rapportera mer än tio kulturprogram ska genomföra den.

   Utbildningen består av tre delar:

   1- Folkbildning i Sverige och Folkuniversitetet

   1.1 Den svenska folkbildningen
   1.2 Folkbildning med stöd från staten
   1.3 Folkuniversitetet

   2- Cirkelledarens roll

   2.1 Studiecirkeln
   2.2 E-tjänsten, rapportering och studiecirkelns dokument
   2.3 Annan folkbildning och kulturprogram

   3- Folkbildarens verktygslåda

   3.1 Tankar om lärande
   3.2 Grupprocesser och deltagarinflytande
   3.3 Aktivera deltagarna
   3.4 Information om GDPR

   Efter att du har genomfört utbildningen hoppas vi på att du kommer känna dig tryggare som folkbildare och som representant för Folkuniversitetet. Målet är att du enkelt ska kunna hitta information på hemsidan, och att du får inspiration för att öka deltagarinflytandet och det demokratiska samtalet i din studiecirkel.

   Utbildningen tar någon timme att gå igenom. Observera att om du avbryter utbildningen för att slutföra vid senare tillfälle kommer du att behöva börja om från början.   Welcome to Folkuniversitetet

   Till den svenska versionen

   Welcome to Folkuniversitetet's introduction for circle leaders

   This training is mandatory for anyone who would like to be a circle leader. Anyone who reports more than ten cultural programmes is also required to complete the basic training.

   The course consists of three parts:

   1- Folkbildning in Sweden and Folkuniversitetet

   1.1 Folkbildning in Sweden
   1.2 Folkbildning supported by the state
   1.3 Folkuniversitetet

   2- The role of the circle leader

   2.1 The study circle
   2.2 E-services, attendance and study circle documents
   2.3 Other folkbildning and cultural programmes

   3- The adult educator's toolbox

   3.1 Thoughts on learning
   3.2 Group processes and participant influence
   3.3 Activate participants
   3.4 Information about the GDPR

   After you have completed the course, we hope that you will feel more confident in your role in folkbildning and as a representative of Folkuniversitetet. The goal is for you to be able to easily find information on the website, and for you to identify ways to increase participant influence and democratic dialogue in your study circle.

   The course takes about an hour. Note that if you interrupt the training and plan to complete it at a later date, you will need to start from the beginning.