Topic outline

 • Introduktion

  • Välkommen till Folkuniversitetet

   Välkommen till Folkuniversitetets grundläggande utbildning för cirkelledare

   Den här utbildningen är obligatorisk för dig som cirkelledare. Även du som ska rapportera mer än tio kulturprogram ska genomföra den.

   Utbildningen består av tre delar:

   1- Folkbildning i Sverige och Folkuniversitetet

   1.1 Den svenska folkbildningen
   1.2 Folkbildning med stöd från staten
   1.3 Folkuniversitetet

   2- Cirkelledarens roll

   2.1 Studiecirkeln
   2.2 E-tjänsten, rapportering och studiecirkelns dokument
   2.3 Annan folkbildning och kulturprogram

   3- Folkbildarens verktygslåda

   3.1 Tankar om lärande
   3.2 Grupprocesser och deltagarinflytande
   3.3 Aktivera deltagarna
   3.4 Information om GDPR

   Efter att du har genomfört utbildningen hoppas vi på att du kommer känna dig tryggare som folkbildare och som representant för Folkuniversitetet. Målet är att du enkelt ska kunna hitta information på hemsidan, och att du får inspiration för att öka deltagarinflytandet och det demokratiska samtalet i din studiecirkel.

   Utbildningen tar någon timme att gå igenom. Observera att om du avbryter utbildningen för att slutföra vid senare tillfälle kommer du att behöva börja om från början.