Denna sida riktar sig till alla på KV Konstskola under läsåret 2020-2021. Här hittar du skolan nyhetsforum och dokument som är gemensamma för oss alla: Kris och likabehandlingsplan, Praktisk info, kontaktuppgifter mm.