I denna kategori är lärare för komvux Eskilstuna Kategoriadministratörer.
Detta i syfte att kunna hämta in studenter från dessa behållare.

Studenterna registrerar sig i kurser här för att få rätt studietid på enskilda kurser.
Lärarna metakurslänkar dessa kurser i ämneskurserna.