Kategoriadmin:
Sara Hägg.

Övrig personal med tillgång:
Anne-Marie Rudin Hompis, (Verksamhetsledare)
Christopher Edgar (APL-handläggare)