personer

Verksamhetsansvarig väst:
Niclas Eckered Göransson
Niclas.eckered-goransson@folkuniversitetet.se     
042 38 56 22

Verksamhetsansvarig öst:

Martin Berntsson
martin.berntsson@folkuniversitetet.se
044 785 90 90

För mer information se på vår hemsida