personer

Verksamhetsansvarig väst:
Gabriella Comét
gabriella.comet@folkuniversitetet.se     

Verksamhetsansvarig öst:

Martin Berntsson
martin.berntsson@folkuniversitetet.se
044 785 90 90

För mer information se på vår hemsida