Extrainsatta alternativ till klassrumsträffar under det rådande virusläget:
Folkuniversitetet erbjuder Kursforum som alternativ till fysiska träffar eller som komplement till webbvideomöten.