Kurser som anordnas av Kursenheten vid Folkuniversitetet i Göteborg. Kategoriansvarig:

Hur når man ut med sin forskning och skapar förtroende för faktabaserad kunskap? På den här kursen får du inspiration och tränar dig på att skriva och tänka populärvetenskapligt!