Kurser som anordnas av Kursenheten vid Folkuniversitetet i Göteborg. Kategoriansvarig:

Hur når man ut med sin forskning och skapar förtroende för faktabaserad kunskap? På den här kursen får du inspiration och tränar dig på att skriva och tänka populärvetenskapligt!


Hur når man ut med sin forskning och skapar förtroende för faktabaserad kunskap? På den här kursen får du inspiration och tränar dig på att skriva och tänka populärvetenskapligt!


Hur når man ut med sin forskning och skapar förtroende för faktabaserad kunskap? På den här kursen får du inspiration och tränar dig på att skriva och tänka populärvetenskapligt!