En materialbank för SFI-verksamheterna i Landskrona och Helsingborg.