Teknisk kategori för nationell funktion.
- testkurs för leveransgodkännande
- annan teknisk mumbojumbo

ansvarig: Mattias Norberg