Vad är yrkes- och studieförberedande moduler?

YSM är en förberedande utbildning med insatser av vägledande, orienterande eller rehabiliterande karaktär. Utbildningen kan bedrivas på heltid, 100 % eller deltid, 50 %. YSM riktar sig till arbetssökande som behöver stöd inför fortsatta studier och/eller arbete. Utbildningen kan omfatta arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden men också de som står nära.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha två konkreta och realistiska studie- och/eller yrkesval.

Personal

Verksamhetsledare: Jonas Feldt

Lärare och kategoriadministratör: Somporn Teppattra

Lärare: Marie Hjelm

Studie- och yrkesvägledare: Anna Lindén

Pedagogisk utvecklare: Sandra Magnusson

Vill du veta mer om YSM kan du klicka här.