Välkommen till Den Digitala Bron. Den Digitala Bron är ett nordiskt kompetenscentrum inom professionell bildbehandling och affärsmodellering inom visuell kommunikation. Den Digitala Bron består av ett omfattande undervisningsmaterial som riktar sig till professionella fotografer och bildbehandlare samt studerande. Projektet har utvecklats av tre fotografutbildningar; Fotoskolan Sthlm (Sverige), Novia University of Applied Sciences (Finland) och Medieskolerne i Viborg (Danmark) i samarbete med olika branschspecifika experter.

Projektansvarig: Mikael Cronwall, Fotoskolan Sthlm
Kategoriadmin: Mattias Norberg (tidigare: Timmie Namuth)