Projektet Kompetens för tillväxt drivs med stöd från Tillväxtverket. 

Pågår under 2017 och kommer att resultera i 15 moduler för validering av kompetenser.

Projektledare: Joakim Olausson, Folkuniversitetet Trollhättan

Kategoriadmin: Leo Rabe, Trollhättan