Kategoriadministratör: Leo Rabe.
leo.rabe@folkuniversitetet.se

Vid problem med Moodle bör ni först meddela kategoriadministratören som sedan kan välja att fixa problemet, utbilda personalen eller att lägga ett ärende i Service Portalen.