Utbildningar för yrkeskategori: Kontakttolk

Kurserna vänder sig till dig som är nybörjare eller vill fortbilda dig inom tolkyrket. Syftet är att ge dig som tolk bättre förutsättningar och förståelse för yrket för att på bästa sätt kunna genomföra ditt uppdrag.
I utbildningen varvas teori med reflektion, diskussion och praktiska moment. För att bli godkänd på kursen och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80 % av utbildningstiden.
Utbildningen ges på svenska och genomförs både på plats och distans, läs mer i kursbeskrivningarna från vår hemsida vad som gäller i respektive kurs.


Kategoriadministratör: Eva Andreasson, Stefan Wernerson