Grundläggande miljöutbildning för all personal på Folkuniversitetet Väst