Korta Vägen

Korta Vägen är till för dig som är arbetssökande och har en utländsk akademisk examen eller minst tre års akademiska studier på universitet eller högskola. Information about Korta Vägen is avaliable in arabic, dari and english.

Målet med Korta Vägen är att öka dina möjligheter att hitta ett arbete som stämmer överens med din kompetens och din akademiska utbildning. Utbildningen förbereder dig för kompletterande universitetsstudier eller vidareutbildning med sikte på jobb.

Under utbildningen har du tillgång till egen bärbar dator och du får litteratur för dina studier i svenska, grammatik och yrkessvenska. Du får också litteratur och arbetsmaterial kopplat till din akademiska kompetens, samt arbetsmaterial från samtliga utbildningsdelar. Under dina studier på Korta Vägen får du även träffa våra coacher som kan hjälpa dig hitta rätt väg till studier eller arbete.

Korta vägen pågår i 26 veckor och utförs av Folkuniversitetet.
Du kan delta i utbildningen även om du inte är färdig med din SFI-utbildning men du bör ha uppnått A2-nivå enligt Europarådets referensram för språk. Innan antagning får du göra ett inplaceringstest. Om du vill starta utbildningen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen.

  • Informationsmöten om vår internationella akademikerutbildning genomförs regelbundet. Kontakta din arbetsförmedlare eller någon av de nedanstående för att få mer information om kommande träffar.
  • Du kan också kontakta oss på Folkuniversitetet för ett studiebesök och få information om utbildningen.
  • Din handläggare på Arbetsförmedlingen kan också ge dig mer information om Korta Vägen.
Kategoriadministratörer:
Jesper Andersson