Kategoriadministratörer: 
Leo Rabe: leo.rabe@folkuniversitetet.se
Sara Hägg: sara.hagg@folkuniversitetet.se
 
Vid problem med Moodle bör ni först meddela kategoriadministratören som sedan kan välja att fixa problemet, utbilda personalen eller att lägga ett ärende i Service Portalen.

----------

Korta Vägen är en förberedande arbetsmarknadsutbildning som Folkuniversitetet utför på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utbildningen är på 
heltid40 timmar per vecka och omfattar 26 veckor.

Syftet med Korta vägen är att underlätta för dig att hitta ett arbete som stämmer överens med din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Målet är att du efter Korta vägen hittar en anställning inom ditt område eller kommer in på en utbildning som kompletterar dina tidigare erfarenheter

Image result for korta vägen film