Kategoriadministratör: Stefan Wernerson
Projektägare/ledare: Peter Högström