Kategoriadmin:
Leo Rabe, tech-support, leo.rabe@folkuniversitetet.se

Vid problem med Moodle bör ni först meddela kategoriadministratören som sedan kan välja att fixa problemet, utbilda personalen eller att lägga ett ärende i 
Service Portalen.