Välkommen till Malmö Sfi-skola!

Lektionstider

Förmiddagskurser: 8.00 - 13.00

Eftermiddagskurser: 11.30 - 16.30


Datum för nationella prov, vårterminen 2018

1-2 mars

12-13 april

24-25 maj